Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za parc.št. 741/2 k.o. Spodnje Koseze

10. 5. 2022 BARBARA B. 31
10.05.2022
Namere, odločbe, pobude
31.05.2022 do 23:59
478-0016/2022
09.05.2022
Barbara Baša
barbara.basa@lukovica.si
01 729 63 312