Občina Lukovica

ZGODOVINA IN OZADJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE »ZAKLADI ČRNI GRABEN«

Začetki projekta nastanka in registracije kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« segajo že v leto 1999. V navedenem letu so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občina Lukovica in Gostinsko podjetje Trojane d.d. kot naročniki pri izdelovalcu Razvojni center inženiringi d.o.o., Celje naročili izdelavo projekta »Pospeševanje organizirane prodaje kmetijskih proizvodov in razvoj blagovne znamke Črnega grabna« (v nadaljevanju: projekt). 

Projektna ideja navedenega projekta je nastala ob snovanju oskrbnih centrov ob gradnji avtoceste Ljubljana – Celje. Takrat so si pobudniki izdelave projekta zastavili kar nekaj vprašanj, ki so bila osnovno vodilo za izvedbo projekta, in sicer:

Kaj prinaša avtocesta v okolje občine Lukovica, ga na svojevrstni način izolira?

Kaj lahko oskrbni center povezuje z okoljem, da lahko ponudi več kot drugi?

Kako predstaviti okolje in kako potujoče usmeriti v to zanimivo in slikovito, pa vendar dokaj neznano dolino in bregove Črnega grabna?

Na kakšen način poudariti in obogatiti tudi ponudbo Gostinskega podjetja Trojane?

   Tako se je že pred izdelavo projekta ponudil odgovor, da je lahko hrana s teh sončnih bregov, ki jih ne zastrupljajo tovarne, bistveno kvalitetnejša kot tista, ki jo ponujajo trgovci. Prav tako pa bi te proizvode lahko ponudili tudi potujočim.

   V projektu so bila tako podrobneje obdelana naslednja področja: ekonomsko utemeljitev ideje; kapacitete kmetov za oskrbo s prehrambnimi artikli; stanje in strukturo brezposelnih zaradi možnosti samozaposlitev; strukturo, količine in vrednost potreb Gostinskega podjetja Trojane; interes kmetov za dopolnilne dejavnosti ter oblikovanje blagovne znamke s celostno podobo.

   Izdelovalec projekta je v nadaljevanju podal naslednja dejstva: Razvoj produktov in širjenje ponudbe je gonilo gospodarskega napredka, čeprav je ponekod še preveč usmerjeno v kvantiteto in premalo v kvaliteto. Občina Lukovica na odločni osnovo z znano in uveljavljeno gostinsko ponudbo, ki privablja ljudi doma in iz tujine. Ker se kupna moč potrošnikov povečuje, so potrošniki bolje osveščeni, pa tudi vedno bolj se zavedajo svojih pravic. Njihova pričakovanja glede kvalitete in dodatnih storitev se povečujejo. Več kot se potrošnikom ponuja, večja so njihova pričakovanja. Z razvojem produktov, vezanih na kmečke dobrote, turistične spominke in zgodovinske dogodke, lahko dosežemo večjo razpoznavnost in usmerjanje tako materialnih kot tudi človeških in finančnih virov v dobičkonosni smeri.

   V projektu je poudarjen tudi pomen blagovne znamke: Potrošnik se v poplavi informacij in izdelkov lahko dobesedno izgubi in prav blagovne znamke mu pomagajo pri izbiri. Blagovne znamke pomenijo določeno kakovost in tako potrošniku prihranijo čas pri izbiranju informacij. Dostikrat pa blagovne znamke pomenijo tudi prestiž. Za proizvajalca pa pomeni blagovna znamka možnost, da med mnogimi izdelki lahko izpostavi svoj izdelek in da se potrošniki izdelka spomnijo. Pravna zaščita blagovne znamke pa pomeni lastniku, da njegova blagovna znamka ne bo kopirana. Tako je blagovna znamka kot napotilo, garancija, s katero se želi doseči tudi razlikovanje med izdelki v skupini, prepoznavanje in še posebej poudarjanje kvalitete zaradi geografskega porekla. Ob vsem tem pa je nujno potrebno graditi na dodani vrednosti in razviti potrebno strategijo trženja in povezovanja znotraj posamičnih naselij občine.

   Ime kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« ponazarja geografsko poreklo (območje občine Lukovica, ki jo v pretežni meri predstavlja dolina Črnega grabna) in kvaliteto (zaklad). Zaklad predstavlja najvišjo vrednoto v različnih, tudi nematerialnih smislih. Izhaja lahko tudi iz legende, ko so prebivalci tega območja iskali zakopane zaklade. Pri tem niso našli zlatnikov, vendar so z delom svojih rok ustvarili nove zaklade. Prav tako sledi imenu tudi grafična podoba znamke, na kateri so simbolno prikazani:

   • hrib – dolina – hrib: značilnost območja;
   • drevo: simbol rasti, zdravja;
   • lipa: drevo življenja Slovencev; predstava o velikem duhu, ki daje vsemu rast in življenje;
   • zlatnik: simbol kvalitete, vrednote, vrednosti;
   • zelena barva: pridelano v čistem naravnem okolju; izdelano iz naravnih materialov.

     Blagovna in storitvena znamka tako ponazarja geografske in naravne značilnosti okolja, kjer bodo nastajali pridelki.

     Občina Lukovica je v sodelovanju z lokalno Kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana v letu 2002 pri Uradu Republike Slovenije za Intelektualno lastnino (v nadaljevanju: URSIL) pričela s postopkom registracije kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (v nadaljevanju: znamka). V ta namen je takratni Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem, na 26. seji, dne 07.10.2002 na podlagi projekta »Pospeševanje organizirane prodaje kmetijskih proizvodov in razvoj blagovne znamke Črnega grabna« sprejel Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil tudi dejanska pravna podlaga za registracijo znamke.

     Znamka je bila registrirana pri URSIL na podlagi navedenega Pravilnika z odločbo, št. 670-1481/02-PR-5 z dne 04.08.2003 in pod registrsko številko 200271481. Znamka je registrirana za šest razredov nicejske klasifikacije blaga in storitev.

     V obdobju 2002-2007 je bilo na pobudo lokalne Kmetijske svetovalne službe (v nadaljevanju: KSS) pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana izvedenih nekaj promocij znamke: ob praznovanju 5. obletnice Godbe Lukovica, ob otvoritvi novih prostorov KSS ter občasno na sejemskih prireditvah v Lukovici. Tako so bile tudi na Lukovem sejmu v letu 2007 razdeljene domačim prodajalcem nalepke z znakom. Navdušenje takratnih uporabnikov in izraženi interes posameznikov, zlasti čebelarjev, je bila močna vzpodbuda za razmišljanje o možnostih večje in pregledne uporabe znamke. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je zato v letu 2008 na razpis Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije kot nosilec prijavil projekt »Zakladi Črni graben« (v nadaljevanju: projekt). Projekt je bil odobren in se bo v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja podeželja financiral tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partner pri projektu je Občina Lukovica, ki je tudi nosilec že registrirane znamke. Z njegovo odobritvijo so se jeseni 2008 začeli postopki za oživitev znamke. Vsebina projekta je priprava ustreznih pravnih podlag za pridobitev pravice posameznikov do uporabe znamke, priprava baze uporabnikov ter promocija znamke. Ob zaključku projekta v oktobru 2009 naj bi bilo podpisanih najmanj 15 pogodb o uporabi med uporabnikom in nosilcem znamke ter bili postavljeni pogoji za nadaljevanje uporabe znamke.

     Novi predlog Pravilnika, ki je izpopolnjen v smislu pridobitve pravice do uporabe znamke (postopek za pridobitev pravice, vloga in obrazci), pravicah in obveznostih uporabnikov znamke ter ukrepih in posledicah v primeru kršitev je bil izoblikovan v prvi polovici leta 2009. Pravilnik določa tudi skrbnika znamke in njegove naloge ter nadzor nad uporabo znamke, hkrati pa tudi organ, ki bo obravnaval prejete vloge in potrjeval obrazce v ta namen.

     Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« je sprejel Občinski svet Občine Lukovica, na svoji 20. redni seji, dne 15.07.2009. Pravilnik kot tak predstavlja odskočno desko vsem potencialnim uporabnikom za promocijo svojega blaga in storitev kot tudi njihovo promocijo in večjo prepoznavnost doma in v širšem evropskem prostoru in ne nazadnje promocijo celotnega območja občine Lukovica.

     Povezane objave

     Piškotki
     Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
     Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
     Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
     Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
     Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?