Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4

09.07.1998 511
UGOTOVITVENI SKLEP O ODSTOPU PREDSEDNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998 (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998 (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998 (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O SPREJEMU INFORMACIJE O IZGRADNJI AVTOCESTE IN UREDITVI M-10 (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O SPREMEMBAH STATUTA OBČINE LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE LUKOVICA (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
ODLOK PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE LUKOVICA IN O PRIZNANJIH ŽUPANA OBČINE LUKOVICA (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
Konec veljavnosti: 26.05.2004
SKLEP O ODTUJITVI NEPREMIČNINE (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998
SKLEP O ZAHTEVI ZA TALNE OZNAČBE NA MAGISTRALNI CESTI M-10 NA PREVOJAH (Uradni vestnik, 09.07.1998, številka 4)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.1998
Začetek veljavnosti: 09.07.1998