Sklep o določitvi načina plakatiranja za zakonodajne referendume v letu 2022

2. 11. 2022 BARBARA B. 28
02.11.2022
Objave in pozivi
25.11.2022 do 23:59
041-0012/2022
02.11.2022
BARBARA BAŠA
barbara.basa@lukovica.si