SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2022

9. 9. 2022 BARBARA B. 71
09.09.2022
Objave in pozivi
19.10.2022 do 23:59
041-0008/2022
08.09.2022
BARBARA BAŠA
barbara.basa@lukovica.si
01 729 63 12