JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZARADI ŽLEDA V OBČINI LUKOVICA IN OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA ZA OBČINO LUKOVICA

7. 6. 2022 Katka B. 50
07.06.2022
Javna naznanila in razgrnitve
08.07.2022 do 00:00
843-0009/2022 in 843-0010/2022
07.06.2022
Bohinc
katka.bohinc@lukovica.si
017296302