Namera o sklenitvi neposredne pogodbe na prodajo zemljišč parc.št. 991/9 in 991/11, obe k.o. Prevoje

11. 5. 2022 BARBARA B. 30
11.05.2022
Namere, odločbe, pobude
02.06.2022 do 23:59
478-0019/2022
11.05.2022
Barbara Baša
barbara.basa@lukovica.si
01 729 63 312