Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 650/2 k.o. Šentožbolt

10. 5. 2022 BARBARA B. 32
10.05.2022
Namere, odločbe, pobude
31.05.2022 do 23:59
478-0018/2022
09.05.2022
Barbara Baša
barbara.basa@lukovica.si
01 729 63 312