Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - zemljišče parc.št. 1613/13 k.o. Blagovica

9. 5. 2022 BARBARA B. 37
09.05.2022
Namere, odločbe, pobude
31.05.2022 do 23:59
478-0010/2022
09.05.2022
Barbara Baša
barbara.basa@lukovica.si
01 729 63 312