Priporočilo k neuporabi igral na prostem za otroke in drugih športnih igrišč - Koronavirus, COVID-19

17.03.2020 Katka B. (OBČINSKA UPRAVA) 600