Priloga k zahtevi za izdajo mnenja za nezahtevne objekte (priloga 6)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA