Vloga za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA