Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2019

14.02.2020 Katka B. (OBČINSKA UPRAVA) 110