Za kakovostno vodooskrbo so potrebna redna vlaganja v obnove in vzdrževanje sistema

14.01.2020 Špela K. 100