Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja

243.796,99 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
147.552,25 €
V teku
december 2017
september 2019

Podatki o financiranju