Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik komisije Tomaž Prohinar
  • namestnik predsednika Tomaž Andrejka
  • član Anton Pogačar
  • članica Mojca Stoschitzky
  • članica Marjetka Vrbnjak

Mandatno obdobje 2018 do 2022

22.06.2020 ob 17.00
24.02.2020 ob 18.00
20.11.2019 ob 18.00
17.06.2019 ob 17.30
15.05.2019 ob 18.00
21.01.2019 ob 18.00
14.01.2019 ob 19.00
09.01.2019 ob 19.00
03.01.2019 ob 17.00