Ureditev večnamenskih prostorov v društvenem domu Krašnja

68.459,55 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
september 2018
december 2019

Podatki o financiranju