OBVEZNO RAZLAGO 11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA