Napoved stanovanjskih površin, površin poslovnih prostorov, spremljajočih površin, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost in nezazidanih stavbnih zemljišč

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA