Obvestila

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 6.11.2017 sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA.

 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.


Občinski svet Občine Lukovica je na 22. redi seji, dne 25.10.2017 besedilo pravilnika sprejel v prvi obravnavi in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo.

 

Sklep in Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki Zakladi Črni graben – prva obravnava

 

 


Vreme
Občina Lukovica

Pet

7°/9°

Sob

0°/2°

Ned

-2°/1°

Pon

-6°/0°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine