Obvestila

Občane obveščamo, da se na relaciji Šentvid - Brdo izvajajo zaključna dela na pločniku.

 

  Zaradi zagotovitve varnosti ob pričetku novega šolskega leta, pešce pozivamo, da v času od 1. 9. do 25. 9. uporabljajo Mačkovo cesto, ostale udeležence v prometu pa pozivamo k strpni in previdni vožnji.

 

Hvala za razumevanje!

 

Občina Lukovica

Občinska uprava

Stojan Majdič, direktor


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 30.07.2014 pod številko 3501-092-10/2013, sprejel  SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA L8 LUKOVICA .

 

 Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica (I. nadstropje – nad knjižnico).


Občina Lukovica je na podlagi Zakona o zaščiti živali (Ur. list RS, št. 38/2013 – UPB3, v nadaljevanju: ZZZiv) dolžna poskrbeti za zapuščene živali najdene na njenem območju. Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. V ta namen ima Občina Lukovica sklenjeno Pogodbo za opravljanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živalih na območju občine Lukovica z zavetiščem Meli center Repče, trgovina in storitve d.o.o., Repče 10, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: zavetišče).


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 30.07.2014 pod številko 3501-093-12/2013, sprejel  SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE L7 LUKOVICA ZAHOD .

 

 Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica (I. nadstropje – nad knjižnico).


Vreme
Občina Lukovica

Pet

7°/9°

Sob

0°/2°

Ned

-2°/1°

Pon

-6°/0°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine