Obvestila

Sporočamo vam žalostno novico, da je umrl naš častni občan, Niko Kralj.

 

Jutri v četrtek, 18. julija 2013, bo od 9.00 do 16.00 ure v prostorih občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, odprta žalna knjiga.

Občina Lukovica kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča vse pravne in fizične osebe s sedežem na območju občine Lukovica, da si lahko pridobite pravico do uporabe

 

kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.


V sklopu izdelave projekta »Mreža zbirnih središč P+R v Ljubljanski urbani regiji« smo pripravili anketno raziskavo storitev parkiraj in se pelji (P+R). Z anketo želimo dobiti mnenje in izkušnje prebivalcev LUR in sosednjih regij o storitvi parkiraj in se pelji (P+R). Anketa je anonimna, zbrane podatke bomo uporabili pri izdelavi projekta. Anketa je dosegljiva preko spletne strani projekta: www.parkirajinodpelji.se.

 


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidricevo - Vodice.

 

Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

 

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 8. maja 2013 pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip(3)qov.si. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN Kidricevo - Vodice«.

 

 

 CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NAZNANILA

 

 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE, POBUDA ZA PRIPRAVO DPN - POVZETEK ZA JAVNOST


Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je na svoji spletni strani dne 20.5.2013 objavila Javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za izbor projektnih predlogov za na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik) za leto 2013.

Rok za oddajo projektnih predlogov je četrtek, 30. maj 2013 do 12. ure.


Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica vas obvešča, da je na podlagi 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06, 3/08 – popravek) vsak zavezanec za odmero nadomestila za uporabo stavbnega dolžan v roku petnajstih dni (fizične osebe) oziroma v tridesetih dneh (pravne osebe) od nastanka spremembe, pristojnemu organu (Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica) posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero tega nadomestila.  


Vreme
Občina Lukovica

Sre

12°/26°

Čet

12°/23°

Pet

10°/20°

Sob

8°/25°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine