Obvestila

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je na svoji spletni strani dne 20.5.2013 objavila Javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za izbor projektnih predlogov za na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik) za leto 2013.

Rok za oddajo projektnih predlogov je četrtek, 30. maj 2013 do 12. ure.


Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica vas obvešča, da je na podlagi 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06, 3/08 – popravek) vsak zavezanec za odmero nadomestila za uporabo stavbnega dolžan v roku petnajstih dni (fizične osebe) oziroma v tridesetih dneh (pravne osebe) od nastanka spremembe, pristojnemu organu (Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica) posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero tega nadomestila.  


 

 

Občina Lukovica zbira podatke o dogodkih in prireditvah, ki potekajo v organizaciji društev in ostalih neprofitnih organizacijah s sedežem na območju občine Lukovica in bodo objavljeni v javnih medijih in drugih turističnih publikacijah.


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidricevo - Vodice.

 

Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

 

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 8. maja 2013 pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip(3)qov.si. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN Kidricevo - Vodice«.

 

 

 CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NAZNANILA

 

 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE, POBUDA ZA PRIPRAVO DPN - POVZETEK ZA JAVNOST


Vreme
Občina Lukovica

Ned

1°/3°

Pon

-3°/0°

Tor

-3°/3°

Sre

-3°/4°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine