Obvestila

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidricevo - Vodice.

 

Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

 

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 8. maja 2013 pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip(3)qov.si. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN Kidricevo - Vodice«.

 

 

 CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NAZNANILA

 

 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE, POBUDA ZA PRIPRAVO DPN - POVZETEK ZA JAVNOST


Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica vas obvešča, da je na podlagi 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06, 3/08 – popravek) vsak zavezanec za odmero nadomestila za uporabo stavbnega dolžan v roku petnajstih dni (fizične osebe) oziroma v tridesetih dneh (pravne osebe) od nastanka spremembe, pristojnemu organu (Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica) posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero tega nadomestila.  


Javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinskega redarja v organu skupne občinske uprave Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki je bil dne 04.05.2012 objavljen na spletnih straneh vseh občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Zavoda RS za zaposlovanje pod registrsko št. GM74494 je končan in se je zaključil z izbiro kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka. Informacije o natečajnem postopku daje Irena Karčnik, tel. 01/564 47 20.

 

 

Občina Lukovica zbira podatke o dogodkih in prireditvah, ki potekajo v organizaciji društev in ostalih neprofitnih organizacijah s sedežem na območju občine Lukovica in bodo objavljeni v javnih medijih in drugih turističnih publikacijah.


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 10.10.2012 pod številko 350-011-1/2012, sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1 LUKOVICA CENTER.


Vreme
Občina Lukovica

Sob

1°/3°

Ned

-3°/1°

Pon

-5°/1°

Tor

-4°/0°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine