Obvestila

Občina Lukovica je pripravila Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 6.11.2017 sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA.

 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.


Danes je izšla novembrska številka glasila Rokovnjač. V tiskani izdaji je pri postavitvi prišlo do tehnične napake in izpada dela besedila pri uvodniku župana Mateja Kotnika. V imenu uredniškega odbora se za napako opravičujemo. Spodaj objavljamo celotni županov uvodnik.

 

Leon Andrejka

odgovorni urednik glasila Rokovnjač

 


Vreme
Občina Lukovica

Ned

1°/3°

Pon

-1°/2°

Tor

-3°/1°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine