Obvestila

Želimo vas ponovno spomniti in opisati program zimskega vzdrževanja cest v zimskih razmerah.

V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za vzdrževanje v zimskih razmerah. Pomembnejše lokalne ceste na katerih se mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste po katerih poteka promet med deli cest v občini oziroma med občinami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na teh cestah so možni zastoji do 2. ur.

Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni zastoji do enega dne. Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v primeru močnega sneženja so možni večdnevni zastoji. Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajevnih potreb spluženi do enega dne, v primeru močnega sneženja do več dni.

Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste prevozne z zimsko opremo.

Na zgoraj podana pravila se v naši občini plužijo ceste, glede na potrebe in prioritete. Na vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj je do te mere možen promet z uporabo zimske opreme na vozilu. S posipanjem se prične ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča oziroma po izvedenem pluženju.

Zaradi boljše obveščenosti in varnejše vožnje na nevarnejših delih cest lahko postavimo opozorilne znake s katerimi so vozniki še dodatno obveščeni o razmerah na cesti. Upravljavci vzdrževanja zimske službe v naši občini opravljajo to nalogo v skladu s predpisi oziroma boljše.

Izvajalci zimske službe (pluženje cest) so dosedanji izvajalci, to so kooperanti - kmetje s katerimi so sklenjene pogodbe za obdobje zimskih sezon 2014 - 2019. Za posipavanje in delno pluženje cest (od Prevoj do Krašnje) ter čiščenje ostalih javnih površin na območju občine, je zadolžen Režijski obrat občine. Za posipavanje cest na vzhodnem delu občine (od Krašnje do Trojan) ter delno pluženje cest je pogodbeni partner podjetje GRASTO d.o.o. Število kapacitet strojev in voznikov je optimizirano glede na potrebe in možnosti oziroma razpoložljivo število strojev in voznikov.

Cestne priključke k stanovanjskim, gospodarskim in ostalim objektom čistijo lastniki sami. Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine ni dovoljeno. Vsak udeleženec v prometu je dolžan skrbeti za svojo lastno varnost in za varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Vozila opremimo z ustreznimi zimskimi pnevmatikami. Bodimo strpni. Kot pešci poskrbimo, da bomo na cesti kar najbolj vidni, kot vozniki pa prilagodimo hitrost vremenskim in drugim razmeram, predvsem pa se na pot odpravimo pravočasno.

Občinska uprava, Primož Dežman

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije Vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član.

Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Zaradi priprave in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 prosimo,

da pismo o nameri posredujete do 05.03.2015 na naslov LAS Srce Slovenije.

 


Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinodov M9 Kidričevo - Vodice.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca 2015 do 9. aprila 2015.

 

Javna obravnava bo med drugim potekala tudi 26. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v Kulturnem domu Janka Kersnika, Stari trg 1, Lukovica, za občini Lukovica in Moravče.

 


Župan Občine Lukovica je dne 13.01.2015 sprejel sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Turistične cone Drtijščica.

 Sklep je v priponki.

 


 

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica je dne 12.2.2015 na 1.387 naslovov zavezancev posredovala »Obvestilo o podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica 2015 - zazidana stavbna zemljišča - stanovanjska dejavnost«, katerim se bo nadomestilo v letu 2015 spremenilo glede na odmerno leto 2014.

 

Zavezanci ste bili obveščeni, da smo usklajevali neskladja za zazidana stavbna zemljišča – stanovanjska dejavnost (skupina F). Za lažje razumevanje informativnega izračuna vam podajamo formulo za izračun višine nadomestila:

 

Višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče (v €) = X1 (skupno število točk = točke glede na lego in namembnost + točke glede na komunalno opremljenost stavbnega zemljišča) x Y1 (stanovanjska površina objekta v m2) x Z1 (vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča v €/m2)

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidana stavbno zemljišče znaša 0,0151 €/m2.

 


Objavljamo koledar prireditev v Občini Lukovica za leto 2015

 

  KOLEDAR PRIREDITEV 2015

 


Občina Lukovica vas kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča, da si lahko pridobite

pravico do uporabe

kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.


Vreme
Občina Lukovica

Pet

10°/19°

Sob

8°/27°

Ned

11°/26°

Pon

11°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine