Obvestila

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 30.07.2014 pod številko 3501-092-10/2013, sprejel  SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA L8 LUKOVICA .

 

 Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica (I. nadstropje – nad knjižnico).


 Spoštovani starši!

 

Obveščamo Vas, da lahko svojega malčka vključite v zasebni vrtec GEKO, Motnica 11, Trzin, kjer je na voljo še nekaj prostih mest.

 

Vrtec GEKO izvaja program po Kurikulu za vrtce, v samo ceno programa pa so vštete še naslednje aktivnosti: angleščina, plesne urice in vodena telovadba.

 

Vrtec je sofinanciran s strani občine, cene pa znašajo od 425,60 za 9. plačilni razred do 104.85 za 1. plačilni razred.

 


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 30.07.2014 pod številko 3501-093-12/2013, sprejel  SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE L7 LUKOVICA ZAHOD .

 

 Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica (I. nadstropje – nad knjižnico).


Krajevna skupnost Lukovica je objavila javni poziv za košnjo trave in urejanje travnika

 

 Javni poziv za košnjo trave

 Javni poziv za urejanje travnika


Vreme
Občina Lukovica

Pet

2°/14°

Sob

5°/13°

Ned

2°/5°

Pon

-3°/5°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine