Obvestila

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije Vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član.

Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Zaradi priprave in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 prosimo,

da pismo o nameri posredujete do 05.03.2015 na naslov LAS Srce Slovenije.

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinodov M9 Kidričevo - Vodice.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca 2015 do 9. aprila 2015.

 

Javna obravnava bo med drugim potekala tudi 26. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v Kulturnem domu Janka Kersnika, Stari trg 1, Lukovica, za občini Lukovica in Moravče.

 


Župan Občine Lukovica je dne 13.01.2015 sprejel sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Turistične cone Drtijščica.

 Sklep je v priponki.

 


 

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica je dne 12.2.2015 na 1.387 naslovov zavezancev posredovala »Obvestilo o podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica 2015 - zazidana stavbna zemljišča - stanovanjska dejavnost«, katerim se bo nadomestilo v letu 2015 spremenilo glede na odmerno leto 2014.

 

Zavezanci ste bili obveščeni, da smo usklajevali neskladja za zazidana stavbna zemljišča – stanovanjska dejavnost (skupina F). Za lažje razumevanje informativnega izračuna vam podajamo formulo za izračun višine nadomestila:

 

Višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče (v €) = X1 (skupno število točk = točke glede na lego in namembnost + točke glede na komunalno opremljenost stavbnega zemljišča) x Y1 (stanovanjska površina objekta v m2) x Z1 (vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča v €/m2)

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidana stavbno zemljišče znaša 0,0151 €/m2.

 


Objavljamo koledar prireditev v Občini Lukovica za leto 2015

 

  KOLEDAR PRIREDITEV 2015

 


Občina Lukovica vas kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča, da si lahko pridobite

pravico do uporabe

kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.


Spoštovani,

Obveščamo vas, da je dne  12. 12. 2014 pričel teči 45 dnevni rok javne obravnave predlogov proračuna za leti 2015 in 2016.

Gradivo najdete na povezavi: Občinski svet/seje občinskega sveta/gradivo 2. redne seja sveta.


Občinska uprava

 

 

 

 Sklepa o sprejetju odloka o proračunu Občine Lukovica za leti 2015 in 2016


Vreme
Občina Lukovica

Pet

16°/30°

Sob

17°/31°

Ned

19°/31°

Pon

19°/33°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine