Obvestila

 

 

Občina Lukovica zbira podatke o dogodkih in prireditvah, ki potekajo v organizaciji društev in ostalih neprofitnih organizacijah s sedežem na območju občine Lukovica in bodo objavljeni v javnih medijih in drugih turističnih publikacijah.

Poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člana Državnega sveta Republike Slovenije in kandidatov za elektorja.

 

Poziv si lahko preberete  TUKAJ .

 


Javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinskega redarja v organu skupne občinske uprave Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki je bil dne 04.05.2012 objavljen na spletnih straneh vseh občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Zavoda RS za zaposlovanje pod registrsko št. GM74494 je končan in se je zaključil z izbiro kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka. Informacije o natečajnem postopku daje Irena Karčnik, tel. 01/564 47 20.

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 10.10.2012 pod številko 350-011-1/2012, sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1 LUKOVICA CENTER.


OBVESTILO!

 

Občane obveščamo, da bo Občina Lukovica v organizaciji Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, v počastitev občinskega praznika izvedla »PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE LUKOVICA«, ki bo v petek, 7. septembra 2012, ob 20. uri na trgu v Lukovici.


Za namen izvedbe prireditve bo urejena popolna zapora trga v centru Lukovice, v času od 19. do 22. ure, ki bo potekala od uvoza na trg, do križišča med Šolsko ulico in Stari trg 8 (stanovanjski blok). Vodja redarske službe mora zagotoviti neoviran dostop stanovalcem v ul. Jelke Komotarjeve do 19. ure.


Od 19. do 22. ure bo dovoljen le dostop za intervencijska vozila.


Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine