Obvestila

Obveščamo vas, da bo od 15.03.2018 do predvidoma 26.03.2018, popolna zapora lokalne ceste LC 235 051 (Imovica – Videm pri Lukovici),

Na podlagi 28. in 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1, 29/17 - ZŠpo-1)


Brez naslova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da bo od 29.01.2018 do predvidoma 12.02.2018 od 07.00-17.00 ure, popolna zapora javne ceste št. JP 735 671


Obveščamo vas, da bo od 13.03.2018 do predvidoma 08.04.2018, popolna zapora javne ceste


Občina Lukovica je v začetku leta 2018 na podlagi določil 218c. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 -


Želimo vas ponovno spomniti in opisati program zimskega vzdrževanja cest v zimskih razmerah.


V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za vzdrževanje v zimskih razmerah.

Pomembnejše lokalne ceste na katerih se mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste po katerih poteka promet med deli cest v občini oziroma med občinami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na teh cestah so možni zastoji do 2. ur.

Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni zastoji do enega dne.

Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v primeru močnega sneženja so možni večdnevni zastoji.


Spoštovana/Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil v 22. 12. 2017 Uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017075.pdf) objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških.


Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/2015) in na podlagi Programa dela STO


Vreme
Občina Lukovica

Sob

4°/4°

Ned

0°/2°

Pon

-3°/0°

Tor

-4°/4°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine