Naši kraji

Kompolje so naselje pod zaraščenimi razvalinami kompoljskega gradu, številnim pa znane tudi zaradi cestninske postaje Kompolje na avtocesti med Ljubljano in Celjem. Ležijo na 356 metrih nadmorske višine in po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Kompoljah živelo 43 prebivalcev.

V Krajevnem leksikonu Slovenije je navedeno, da naj bi grad nad naseljem varoval trgovsko pot, o razvalinah pa piše tudi Janez Vajkard Valvasor, ki je v Slavi vojvodine Kranjske objavil tudi sliko razvalin gradu.

Izvor imena

Breznik meni, da je ime zastalo iz kom + polje - polje v vznožju hriba. Tej razlagi se precej približa najstarejši znani zapis krajevnega imena Kumpelach. Vas Kompolje (Kumpelach in Kreaxchssner pharre) se v avstrijski fevdni knjigi omenja že leta 1428. Jurij Gall z Galleinstaina je leta 1436 dobil v fevd deset posestev, od teh so bila štiri v Kompoljah (zu Gumpol) v okolici Moravč.

Zgodovinski pregled

Viljem Herič je po avstrijski fevdni knjigi iz leta 1444 dobil v fevd hubo, na kateri je sedel Vevko (12 veder gornin), desetino v Jaršah, hubo v Kompoljah (zu Kumpel) od dveh hub v Vrbi in desetino v Št. Vidu v fari Dob in drugod. Santonino, spremljevalec škofa Pietra, je v svojem potopisu zapisal, da je vizitacijska komisija po kosilu v Škofji Loki 9. maja 1481 odjezdila proti Celju. Prenočila je v Kompoljah (Compelli) pri Krašnji. Neka kmetija ali ostanki gradu v Kompoljah (zu Kumppl) je leta 1481 prišla v fevd bratov Hansa, Jerneja, Lenarta in Viljema Herič.

Grad Kompolje

O gradu je Valvasor zapisal, da je 3 milje oddaljen od Ljubljane in le četrt milje od Podpeči pri Lukovici in se nahaja blizu Blagovice. Lega gradu je bila na visokem skalnatem hribu nad naseljem, že v njegovih časih pa je bilo preprosto stolpasto grajsko poslopje v razvalinah. O gradu danes ni več sledu, po Valvasorjevem mnenju pa naj bi bila tudi v Kompoljah ena izmed rimskih postojank.

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine