V novejšem času so zaselki v trojanskih hribih dobili skupno ime po svoji  legi. Na sončnih pobočjih Kamnaca in Lebenice se tako nahajajo zaselki: Hribi, Zapleš, Lebenice, Velika raven in Drtno. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Hribih živelo 55 prebivalcev.

Izvor imena

Badjura meni, da je Zapleš dobil ime po manjšem nepreoranem ali opuščenem peščenem gorskem zemljišču. Lebenice so dobile ime po krajnih rovtih. Velika raven ima ime po ravni v tem gorskem svetu. Tudi Drtno je dobilo svoje ime po prirodnem razgaljenem okolju.

Zgodovinski pregled

Lemovce (auf den Lymowecz) so omenjene v urbarju kamniškega deželskega sodišča iz konca 14. stoletja, ker je tod potekala meja sodnega okraja. Ponovno je kraj an dem Lymolbicz v avstrijski fevdni knjigi leta 1430. Gerloh Motniški je 10. aprila 1360 potrdil, da ima dve kmetiji, kateri so že njegovi predniki volili cerkvi v Motniku z namenom, da bi tu stalno stanoval duhovnik. Ker pa duhovnika ni bilo, sta kmetiji ostali graščaku, ta pa je ponovno osnoval beneficij. Kmetijo vnderm Stain pod Kamnom -verjetno sedanjim Kamnacem, na kateri je živel Mike, so zastavili za 10 mark šilingov. Dohodke od kmetije v Dolini, na kateri je živel Lovre, je smel uživati samo duhovnik, kadar je stalno bival v Motniku, sicer so pripadali graščaku. Podložniki na Kamnecu so po urbarju iz leta 1439 plačevali kamniškemu gospostvu po 1,5 marke šilingov. V urbarju kamniškega gospostva leta 1477 je podložnik, imenovan Janko v Kamenach, verjetno je Kamnec pri Trojanah.

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine