Naši kraji

(v Gradišču, gradiški, Gradiščani)

 


 

Vas, ki je nastala na slemenu in na pobočju na južno stran stegnjenega hriba.

 


 

Od kod ime?

Ime je dobilo po prazgodovinskem gradišču na vrhu hriba nad cerkvijo.

 


 

Zgodovina

V zgodovinskih virih je Gradišče omenjeno 10, avgusta 1301 kot Purchstal. Tedaj je Konrad iz Goričan zastavil za posojenih 120 mark oglejskega denarja 24 kmetij, med njimi pet v Gradišču, na katerih so bili kmetje Bernard - Bernhart, Jurij - Geori, Janez - Jans, njegov brat Tomaž, ena kmetija pa je bila opuščena. Verjetno je to Gradišče (Graetz) omenjeno v listini 28. avgusta 1304. V vicedomskem urbarju 1496 je vas omenjena kot Gredisch. Gradišče (zu Gradisch) je skupaj s cerkvijo sv. Marjete omenjeno v seznamu cerkvenih dragocenosti iz leta 1526. Ob prvem pobiranju ključarja nista hotela ničesar dati, šele pozneje sta morala dati kelih, težak 18 lotov. Ahac Vojska je kot zastopnik soseske v Gradišču leta 1606 kupil desetino od zemljišča na Krtini od Boštjana Trebuhana, naddiakona gorenjskega in župnika kamniškega. Leta 1609 pa jo je prodal nazaj. V začetku 17. stoletja je bila v Gradišču močna sekta zamaknjencev ali štiftarjev. Valvasor omenja leta 1689 podružnično cerkev sv. Marjete na Gradišču v moravški župniji.

 


 

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine