Gabrje pod Špilkom so najvišje ležeče naselje v občini Lukovica, saj ležijo na nadmorski višini 750 metrov. Naselje z dvema samotnima kmetijama zahodno od gručastega jedra leži v severozahodnem delu Posavskega hribovja, na prisojnih pobočjih, ki so pod 957 visokim vrhom Špilkom, severno od Črnega grabna. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Gaberjah pod Špilkom živelo 33 prebivalcev.

Izvor imena

Ime naselja izvira iz osnove gaber po vrsti drevja, ki je tod raslo ob naseljevanju. Beseda je predslovanskega izvora, imena s to osnovo pa so na Slovenskem zelo razširjena po mnenju Staneta Stražarja v knjigi Črni graben.

Zgodovinski pregled

Gabrje pod Špilkom se v pisnih virih prvič omenja že na začetku 15. stoletja. V poravnalnem pismu 29. maja 1405 med Pirsom iz Doba in njegovo materjo Nežo Wartenauer zaradi raznih sporov predvsem zaradi šestih kmetij, ki jih je dobila za jutrnjo od svojega moža Erharta po poročni noči, je omenjena tudi kmetija v Gabrjah (Gaberiach), tedaj v krašenjski župniji.

Na kmetiji v Gabrjah je bil kmet Herman. Pirs se je hubam odpovedal. Neža, žena Ortolfa Wartenauerja, je 25. novembra 1408 zamenjala s Hermanom Celjskim jutrnjo, ki jo je dobila od svojega prvega moža Erharta iz Doba. Izmed šestih kmetij sta bili dve v krašenjski župniji, v Krajnem brdu in v Gabrju (Gabriach). V Gabrju je tedaj gospodaril kmet Herman. Na kmetiji v Gabrju je živel leta 1414 kmet Pele. Bil je podložnik Elizabete in njenega sina Herberta Turjaškega. V listini, izdani v Ljubljani 5. aprila 1451, s katero je kranjski deželni upravitelj Jurig Črnomeljski potrdil Petru Obratzschanu, da je po svojem zastopniku, ljubljanskem meščanu Johannesu Dietwiserju pred sodiščem dosegel, da sme prosto razpolagati s posestvi žene Barbare, do katerih si je pridobil pravico. Barbari in Petru Obratzschanu je pripadala desetina tudi v Gabrju (ze Gabriach) nad Blagovico. Gašper Kamniški je 19. septembra 1480 svaku Ulriku Paradeiserju zastavil za doto, ki mu jo je dolgoval, več posestev, med njimi tudi kmetije v Gabrju (Gabriach). Gašper Kamniški je 13. decembra 1491 prodal kmetijo v Gabrjah nad Blagovico (zu Gabriach, ob Glogabicz) ključarjem kapele sv. Tomaža v Cerkljah. Kadar je bila kmetija zasedena (kaže, da je bila večkrat opuščena), je prinašala eno marko in 40 šilingov, pet kokoši in deset jajc. Leta 1571 je živel v Gabrjah (Gabriach) kamniškemu gospostvu podložen kmet Matjaž Urankar (Vranickher).

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine