Nekje na pol poti med Prevojami pri Šentvidu in Trojanami leži Blagovica, ki je obenem tudi drugi avtocestni izvoz v naši občini. Blagovica je gručasto naselje ob reki Radomlji in njenem desnem pritoku Zlatenščici v osrčju doline Črnega grabna. To je eno najzgodnejših naselij z omembo v pisnih virih v Črnem grabnu, saj se v njih že leta 1273 omenja vitez Bartold iz Blagovice (de Loggewitz).

 

V središču kraja stoji župnijska cerkev sv. Petra, ob njej pa prenovljena in razširjena podružnična osnovna šola Janka Kersnika Brdo s telovadnico. Slednja je namenjena večnamenski uporabi tako športnim kot tudi kulturnim prireditvam. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Blagovici živelo 107 prebivalcev.

 

V kraju se nahaja:

·         župnijska cerkev Sv. Petra z župniščem

·         Podružnična šola Blagovica

·         Gasilski dom

·         veliko igrišče za nogomet in igrišče za odbojko

·         bencinski servis Petrol

·         poštni nabiralnik 

Izvor imena

Slovensko ime naselja Blagovica (nemško Glogowitz) je najverjetneje nastalo iz osnove glog – Glogovica.  Glog je trnati grm ali nizko drevo z rožnatimi, večinoma belimi cvetovi. Druga možnost je tudi ta, da so se po tej rastlini že prej imenovali blagovški plemiči, ki so se morda že s tem imenom priselili v Blagovico.

 

V srednjem veku je v Blagovici stal tudi grad, ki je varoval tovornike, prevoznike in trgovce. Ta srednjeveška postojanka je stala v trikotniku, ki ga v Blagovici oklepata že omenjena vodotoka Zlatenščica in Radomlja, saj naj bi bila graščina obdana z obrambnimi jarki. Pisni viri omenjajo, da je bila tako kot drugje tudi tukaj stolpu podobna trdnjava.

 

Valvasorjevo videnje Blagovice

Leta 1689 je Valvasor o Blagovici zapisal, da leži ob Radomlji ob deželni cesti med visokimi hribi ter da je tukaj veliko tovornikov. Na nekem drugem mestu Slave vojvodine Kranjske je dodal, da leži v dolini, ki poteka od Bistrice čez Trojanski hrib. Zapisal je, da je v okolici Blagovice veliko obdelovalne zemlje, veliko dobrih travnikov, sadno drevje uspeva, gozdovi poraščeni z bukvijo in smreko dajejo prebivalcem dovolj lesa in da ležijo v dolini reke Radomlje lepe vasi.

 

Nekaj besed je namenil tudi hribom nad Blagovico. Zapisal je, da na njih ni naselij, a je svet kljub temu obljuden. Omenjal je tudi podružnično cerkev sv. Petra v Blagovici, in sicer v svoji osmi knjigi.

 

Vpliv gradnje avtoceste

Naselje je bilo do gradnje avtoceste,  ki poteka ob njem, rezervat. V njem naj bi določili njen potek in zaradi tega se v Blagovici ni smelo graditi. Takrat je nazadovala, vendar se je sedaj začelo tudi vračanje mladih, ki si v tem mirnem in lepem okolju postavljajo svoje domove.

__________________________________________________________________________________

 

Pomembne stavbe v Blagovici:

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA

Zdajšnja župnijska cerkev sv. Petra v Blagovici je že četrta, ki stoji na tem mestu. Najprej je stala tukaj kapelica sv. Petra in Pavla ob grajskem stolpu v gradu Blagovica.  29. julija 1345 je oglejski patriarh Bertrand potrdil na novoustanovljeno kaplansko službo pri kapeli sv. Petra in Pavla v patriarhovem gradu v Blagovici, ki je spadala v župnijo Dob. Otokar Blagoviški, župnik v Kamniku in njegov brat Nikolaj Blagoviški pa sta ustanovila oziroma utemeljila kaplansko službo.

 

Leta 1420 je bila kapela sv. Petra v Blagovici še dobska podružnica, leta 1526 pa je že omenjena med krašenjskimi podružnicami. Med letoma 1750 in 1755 so zgradili zdajšnjo cerkev v obliki križa in v baročnem slogu.

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA (OŠ JANKA KERSNIKA BRDO)

Začetki šole v Blagovici segajo že pred leto 1757. Takrat je v Blagovici delovala 'zasilna' šola. V tistem času so orglarji-organisti in mežnarji poučevali mladino pisanja, branja in računanja šest mesecev v letu po dve uri dnevno. Od takrat se je marsikaj spremenilo, pomembna letnica je 1963, ko je bila Šola Blagovica priključena k Osnovni šoli Brdo. Leta 1971 se je začel pouk v na novo zgrajeni šoli, v katero so leto pred tem vpeljali malo šolo, igrišče pa je dobila v sodelovanju s KS Blagovica leta 1977.

 

Zaradi pomanjkanja kapacitet so leta 1982 zgradili prizidek k obstoječi šoli, po večkratnih načrtih gradnje prizidka k šoli pa je Občine Lukovica zagotovila potrebna finančna sredstva v obdobju 2006-2009. Vrednost projekta, v katerem je bil leta 2008 zgrajen nov sodobni šolski objekt, je znašala približno 1.700.000,00 EUR, ki je pomembno vplival na celotno podobo kraja. Novo šolo je odprl pesnik Tone Pavček.

 

Zgodovina šole v Blagovici

Leta 1825 je bilo v Blagovici poleg cerkve zgrajeno poslopje, mežnarija, v kateri sta bila mežnarjevo stanovanje in manjša učilnica. To poslopje je leta 1848 pogrelo. V tistem času je bilo v Blagovici 72 šoloobveznih otrok. Na pogorišču so nato Blagovičani sezidali novo poslopje, v katerem sta bila organistovo stanovanje in zasilna šola, v prvem nadstropju pa je stanoval kaplan. Število šoloobveznih otrok je naraščalo in takratna oblast se e z Občino pogajala o ustanovitvi redne šole. Po zapisniku, ki so ga napisali 12. oktobra leta 1856, so v blagoviško šolsko občino spadale vasi: Blagovica, Gaberje, Jelša, Mali in Veliki Jelnik, Zgornje Loke, Spodnji Petelinjek, Zgornji Petelinjek, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Vošce in Zlatenek. Zapisali so tudi, da bo verouk poučeval župnik, drugi pouk pa učitelj v slovenskem jeziku. V tem letu je bilo tukaj 125 šoloobveznih otrok.

 

Leta 1858 je Deželni ljudski svet ustanovil enorazredno šolo v Blagovici. Zaradi tega so istega leta prezidali prostore v mežnariji in jo opremili z učilnico s potrebnim pohištvom. 1. novembra je šolo odprl učitelj Legal, ki je prišel iz Leš, 6. aprila 1869 pa je bil za učitelja imenovan Franc Cerar, rojen pri Piskarju v Blagovici, ki je v rojstnem kraju poučeval do upokojitve leta 1882.

 

Franc Cerar je dobro oskrbel šolo z različnimi pripomočki in mladino poučeval tudi sadjarstvo v svojem sadovnjaku. Prav tako je bila v času njegovega poučevanja šolska knjižnica ena najbogatejših v okraju. V letu 1885 je bilo na šoli 146 učencev, leto kasneje 150, leta 1887 158 in kar 193 šoloobveznih otrok v letu 1888. V Blagovici so imeli tudi 'ponavljano šolo', v katero so enkrat na teden hodili otroci, ki so dopolnili 14 let, in sicer dečki ob sredah in deklice ob nedeljah.

 

Več o zgodovini šole v Blagovici je zapisala Jelka Markovšek, in sicer si lahko preberete v brošuri, ki je bila narejena leta 2008 ob izgradnji nove šole. Klik na PDF

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Pon

15°/28°

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

15°/31°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine