Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2017

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM
19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 31. maja 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:


- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;


- Potrditev Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 24. 4. 2017;


1. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


2. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


3. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN - obč. uprava);


4. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN - obč. uprava);


5. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ - direktor občinske uprave);


6. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ - direktor občinske uprave);


7. Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2017/2018 (poroč.: dr. Anja Podlesnik Fetih - ravnateljica OŠ Janko Kersnik, ga. Cveta Rošer - pomočnica ravnateljice);


8. Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2016 (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


9. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu zapadlih terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (poroč.: ga. Lea BERK - obč. uprava, ga. Mojca CERAR - obč. uprava);


10. Letni program športa Občine Lukovica (poroč.: ga. Mojca CERAR - obč. uprava);


11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

 

DNEVNI RED:

 

- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

- Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 22. 3. 2017;

 

- Obravnava Sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica št. 7/16/2008 z dne 27. 10. 2008, v zadevi menjave zemljišč v Rafolčah;

 

1. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Turistične cone Drtijščica – 2. obravnava (poroč.: ga. Tatjana SUHADOLC – obč. uprava, ga. Martina Rotar - RRD d.o.o. Domžale, g. Klemen Strmšnik - ZaVita, svetovanje, d.o.o. Ljubljana);

 

2. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2017– 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK – obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR – predsed. Odbora za finance in proračun);

 

3. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK – obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR – predsed. Odbora za finance in proračun);

 

4. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 – 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN – obč. uprava);

 

5. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN – obč. uprava);

 

6. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ – direktor občinske uprave);

 

7. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ – direktor občinske uprave);

 

8. Letni program športa Občine Lukovica (poroč.: ga. Mojca CERAR);

 

9. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

 

GRADIVO

 

 

 

 

 

 


 

17. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 22. 3. 2017

Vabilo:

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


 

16. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 8. 3. 2017

 

Vabilo:

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 22. 2. 2017

 

Vabilo:

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2016


 

14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 14. 12. 2016


Vabilo:

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 11. 2016


Vabilo:

Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 19. 10. 2016

Vabilo:

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 29. 6. 2016

Vabilo:

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 8. 6. 2016

Vabilo:

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 20. 4. 2016

Vabilo:

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 3. 2016

Vabilo:

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 10. 2. 2016

Vabilo:

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2015


2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16. 12. 2015

Vabilo:

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 21. 10. 2015

Vabilo:

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 1. 7. 2015

Vabilo:

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 17. 6. 2015

Vabilo:

Vabilo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


4. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 22. 4. 2015

Vabilo:

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 4. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 30. 3. 2015

Vabilo:

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2014


2. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 10. 12. 2014

Vabilo:

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


1. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

Vabilo:

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

Vabilo:

Vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


22. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 02. 07. 2014

Vabilo:

Vabilo na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


21. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

Vabilo:

Vabilo na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

Gradivo:

 Gradivo 21. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


20. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

Vabilo 
Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

Gradivo 
Gradivo 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


19. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013


Vabilo: 
Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013

Gradivo: 
Gradivo 19. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


18. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

Gradivo: 
Gradivo 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 17. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

Gradivo: 
Gradivo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


8. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 06. 06. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 06. 06. 2013

Gradivo: 
Gradivo 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


16. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25. 04. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25. 04. 2013

Gradivo: 
Gradivo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


15. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 03. 04. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03.04.2013

Gradivo: 
Gradivo 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.02.2013

Vabilo: 
Vabilo na 7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.02.2013

 


6. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 11.02.2013

Vabilo: 
Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 11.02.2013

 

 


14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 12.12.2012

Vabilo: 
Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 12.12.2012

Gradivo: 
Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


5. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 30.10.2012

Vabilo: 
Vabilo na 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 30.10.2012

 


13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 17.10.2012

Vabilo: 
Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 17.10.2012

Gradivo: 
Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 20.06.2012

Vabilo: 
Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 20.06.2012

Gradivo: 
Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.05.2012

Vabilo: 
Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.05.2012

Gradivo: 
Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09.05.2012

Vabilo: 
Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09.05.2012

Gradivo: 
Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

 


4. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.04.2012

Vabilo: 
Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.04.2012

Gradivo: 
Gradivo 4. izredne seje  Občinskega sveta Občine Lukovica


9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15.02.2012

Vabilo: 
Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 15.02.2012

Gradivo: 
Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 07.12.2011

Vabilo: 
Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 07.12.2011

Gradivo: 
Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 28.11.2011

Vabilo: 
Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 28.11.2011

Gradivo: 
Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09. 11. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 11. 2011

Gradivo: 
Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 26. 10. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 10. 2011

Gradivo: 
Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 6. 7. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 6. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 06.07.2011

Gradivo: 
Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 01.06.2011

Vabilo: 
Vabilo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 01.06.2011

Gradivo: 
Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.02.2011


Vabilo: Vabilo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.02.2011


Gradivo: Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  
Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 20102. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15. 12. 2010


Gradivo: Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo: Vabilo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica
1. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 24. 11. 2010


Gradivo Gradivo 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo Vabilo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zapisnik Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 10.  11. 2010  


Gradivo Poslovnik občinskega sveta Statut Občine Lukovica Slovesna prisega


Vabilo Vabilo za konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  

 


 


 

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

11°/25°

Ned

12°/26°

Pon

12°/29°

Tor

13°/29°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine