Obvestila

Želimo vas ponovno spomniti in opisati program zimskega vzdrževanja cest v zimskih razmerah.

V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za vzdrževanje v zimskih razmerah. Pomembnejše lokalne ceste na katerih se mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste po katerih poteka promet med deli cest v občini oziroma med občinami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na teh cestah so možni zastoji do 2. ur.

Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni zastoji do enega dne. Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v primeru močnega sneženja so možni večdnevni zastoji. Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajevnih potreb spluženi do enega dne, v primeru močnega sneženja do več dni.

Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste prevozne z zimsko opremo.

Na zgoraj podana pravila se v naši občini plužijo ceste, glede na potrebe in prioritete. Na vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj je do te mere možen promet z uporabo zimske opreme na vozilu. S posipanjem se prične ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča oziroma po izvedenem pluženju.

Zaradi boljše obveščenosti in varnejše vožnje na nevarnejših delih cest lahko postavimo opozorilne znake s katerimi so vozniki še dodatno obveščeni o razmerah na cesti. Upravljavci vzdrževanja zimske službe v naši občini opravljajo to nalogo v skladu s predpisi oziroma boljše.

Izvajalci zimske službe (pluženje cest) so dosedanji izvajalci, to so kooperanti - kmetje s katerimi so sklenjene pogodbe za obdobje zimskih sezon 2014 - 2019. Za posipavanje in delno pluženje cest (od Prevoj do Krašnje) ter čiščenje ostalih javnih površin na območju občine, je zadolžen Režijski obrat občine. Za posipavanje cest na vzhodnem delu občine (od Krašnje do Trojan) ter delno pluženje cest je pogodbeni partner podjetje GRASTO d.o.o. Število kapacitet strojev in voznikov je optimizirano glede na potrebe in možnosti oziroma razpoložljivo število strojev in voznikov.

Cestne priključke k stanovanjskim, gospodarskim in ostalim objektom čistijo lastniki sami. Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine ni dovoljeno. Vsak udeleženec v prometu je dolžan skrbeti za svojo lastno varnost in za varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Vozila opremimo z ustreznimi zimskimi pnevmatikami. Bodimo strpni. Kot pešci poskrbimo, da bomo na cesti kar najbolj vidni, kot vozniki pa prilagodimo hitrost vremenskim in drugim razmeram, predvsem pa se na pot odpravimo pravočasno.

Občinska uprava, Primož Dežman

Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

17°/18°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine