Razvojni projekti

Razvojni projekti Občine Lukovica

Razvojni projekti izhajajo iz razvojnih programov občin/regij/države. Osnovni in splošni dokument za izvedbo razvojnih projektov za območje občine Lukovica je Razvojni program Občine Lukovica iz leta 2002  ter na nivoju Osrednjeslovenske regije Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020, kjer se povezujejo in združujejo projekti več občin hkrati in podajajo razvojne usmeritve za regijo.

Obstajajo tudi  specifični razvojni programi kot na primer za območje delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije) ali pa za področje turizma, kjer je v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije nastal dokument Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011-2018.

Razvojni projekti s svojo izvedbo omogočajo razvoj naselij na različnih segmentih npr. infrastruktura, turizem, gospodarstvo, šolstvo, kultura, kmetijstvo, ... Navedena so vsa področja, ki jih Občina financira in zagotavlja iz svojega proračuna, torej vsaka investicija, ki pripomore k izboljšanju kakovosti življenja v občini in ohranjanju njenega prebivalstva na njenem območju.


 

Trenutno se izvajajo v Občini Lukovica naslednji projekti:

Obnovljivi viri energije – je samostojni razvojni dokument na področju obnovljivih virov energije – iz tega projekta npr. izhaja projekt zmanjševanje svetlobnega onesnaževana javne razsvetljave.

Trkamo na vrata dediščine – je projekt, ki je bil izoblikovan pred vzpostavitvijo RPSS in iz naslova katerega so bila pridobljena npr. igrala v Šentvidu ter označene točke dediščine: Gradiško jezero, Stari trg, grad Brdo, igrala Šentvid.

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije – je projekt, ki izhaja iz RRP LUR

 

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije – program, ki je podlaga za pridobitev sredstev za projekte pravnih in fizičnih oseb z območja LAS.

Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine