Knjižnica Dr. Jakoba Zupana Šentvid spada pod Matično knjižnico Domžale, katere ustanoviteljica je tudi Občina Lukovica, saj je bila ustanovljena še v času, ko smo bili skupaj z današnjimi občinami Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin skupna Občina Domžale. Prav tako je na območju občine Lukovica mogoča izposoja knjig v potujoči knjižnici oziroma bibliobusu. Knjižnica


 

Osnovna šola Janko Kersnik Brdo pri Lukovici je nosilni vzgojno-izobraževalni center v občini Lukovica. Matična šola stoji na Brdu, podružnični v Krašnji in Blagovici. Na Prevojah je vrtec Medo, kjer delujeta tudi dva razreda prvošolčkov. OŠ Janko Kersnik

Občina Lukovica je ena izmed petih občin ustanoviteljic OŠ Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. OŠ Roje

V Domžalah imajo glasbeno nadarjeni otroci oziroma mladostniki iz občine Lukovica možnost kvalitetne izobrazbe v Glasbeni šoli Domžale. Glasbena šola Domžale


 

Zdravstveni dom Domžale je javni zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Lukovica, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj preko 53.000 občanom. Zaradi boljše dostopnosti delo poteka na več lokacijah - tudi v zdravstveni postaji Lukovica. ZD Domžale in ZP Lukovica


 

CSD Domžale skrbi za socialno varnost, ki jo želi zagotoviti država vsem svojim državljanom (Zakon o socialnem varstvu), obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družine in skupin prebivalstva, njena dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarno socialne pomoči namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. CSD Domžale


 

Dom počitka Mengeš izvaja na podlagi koncesijske pogodbe storitev pomoči na domu za občane občin Mengeš, Trzin in Lukovica. Dom počitka Mengeš


 

Občina Lukovica ima 12-odstotni delež Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki je v lasti petih občin, njegovih ustanoviteljic. JK Prodnik izvaja občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja v občinah Lukovica, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. JKP Prodnik


 

Za pokope na desetih pokopališčih v občini Lukovica skrbi podjetje Pogrebno storitve Vrbančič. Pogrebne storitve Vrbančič

 

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine