Občinski svet Občine Lukovica je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 15 članov. Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter svoj poslovnik.

Konstituira se na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov člana sveta. Konstitutivno sejo skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov sveta na neposrednih volitvah. Prvo, konstitutivno sejo vodi najstarejši član izmed izvoljenih članov sveta.

SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA V OBDOBJU 2014 – 2018

Bojan Andrejka - Lista za KS Prevoje in KS Rafolče
Tomaž Andrejka - »ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista
Zvonko Avbelj - SLS - Slovenska ljudska stranka
Franc Barlič - SDS – Slovenska demokratska stranka
Tomaž Beden- Lista za občino Lukovica
Janez Bernot- N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
Tina Bregar - Lista Mateja Kotnika
Roman Cerar - Lista Mateja Kotnika
Barbara Dimc - Lista Mateja Kotnika
Vincenc Dragar - Lista za šport in razvoj občine
Matevž Kink - SDS – Slovenska demokratska stranka
Mateja Per - Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice
Tomaž Prohinar - Lista Mateja Kotnika
Ines Sovec - Lista za šport in razvoj občine
Olga Vrankar- »ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista

 

Občinski svet ima tudi KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA. Prav tako lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Stalni delovni telesi sta:

 

·         STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

·         KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE OBČANOV IN ORGANIZACIJ

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

17°/18°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine