KMEČKI DVOREC BREŠKA HIŠA, IMOVICA 8

Hiša oziroma domačija na Bregu je dobila ime po legi na terenu. Objekti, ki tvorijo gospodarsko celoto, predvsem pa stavbni masiv hiše, so postavljeni na nekakšen kamniti pomol, ki se dviga nad dolino, takoj za hišo na severni strani pa se spušča strm breg proti Radomlji, ki je dal hiši tudi ime.

 

Konzervatorska stroka ga je imenovala baročni kmečki dvorec Breg v Imovica 8  in je uvrščen v kulturno dediščino državnega pomena. Zgradba je bila grajena v različnih časovnih obdobjih. Ohranjeni so še fragmenti gotskega stropa in strelna lina, danes pa celota daje baročni videz. Na uradu samostana na Bregu je bival uradnik samostana Velesovo. Konrad z Brega je bil prvič omenjen 3. aprila 1388, v šestnajstem in sedemnajstem stoletju so tu živeli Lenzeji, nato Cererji, Suše, Škofici in drugi.

 

Breg za hišo je danes poraščen z gostim drevjem, tako da se hiše s severne strani skoraj ne opazi. Vedno pa ni bilo tako in z Brega je bil dober razgled po vsej dolini, prav tako pa je bil Breg bolj opazen iz doline: nekoliko dvignjen nad sosednje vasi in zaselke. Najmočnejši vtis pa naredi na človeka, ki pride prvič k hiši, jugozahodna fasada, ki je edinstvena in zelo impresivna (slika 1). Breška domačija je kot kompleks nazoren primer doma v gruči. Čeprav je zemljišče ravno in dovolj veliko za pravilnejšo razvrstitev poslopij, je hiša potisnjena proti severu na rob ravnine nad Radomljo. Zidani stari hlev je potisnjen na skrajni južni rob parcele in prav zaradi tega v obliki črke »L«. Z vzhodne strani, kjer je danes novi veliki hlev, pa je zapiralo dvorišče prav tako dolgo a nekoliko ožje leseno gospodarsko poslopje. Nižje proti jugu je še stari kozolec – toplar, na mestu novega kozolca pa je stal nekdaj dvojni stegnjeni kozolec. Na zahodni strani zapira dvorišče velika drvarnica. Še nekoliko zahodneje pa stoji čebelnjak in pa »Vančeva« kašča. Ob Radomlji zahodno pod hišo sta nekdaj stali še frnaža - sušilnica za lan in pa pažba - sušilnica sadja. Poslopja so vsa (razen novega hleva in spodnjega kozolca) stara, današnjo obliko so že imela ob izdelavi franciscejskega katastra leta 1824 in je praktično niso spreminjala.

 

 

* Informacije o Bregu sta našla in spisala Aleš Iglič in Matej Kotnik leta 2002. Delo Breg v Imovici si lahko ogledate na tej povezavi: http://physics.fe.uni-lj.si/members/iglic/history/breg.pdf

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Pon

15°/28°

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

15°/31°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine