KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov, ki jih svet imenuje izmed svojih članov.

 

Opravlja zlasti naslednje naloge:

·         Svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet (občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij), 

·         Svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

·          opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

·          občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,

·          obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi svet,

·          pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,

·           izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev (Komisija izdaja odločbe oz. sklepe o plačah in nadomestilih plač občinskih funkcionarjev, o sejninah ter plačilih za nepoklicne funkcionarje)

 

 


ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

 

1. Tomaž Prohinar– predsednik (Lista Mateja Kotnika)

2. Olga Vrankar – namestnica predsednika (»Za črni graben«, neodvisna lista)

3. Franc Barlič – član (SDS)

4. Vincenc Dragar – član (Lista za šport in razvoj občine)

5. Tina Bregar– članica (Lista Mateja Kotnika)

 


 

Vabila:

Vabilo na 8. sejo, 18. 10. 2017

Vabilo na 7. sejo, 21. 6. 2017

Vabilo na 6. sejo, 8. 3. 2017

Vabilo na 3. sejo, 20. 4. 2015

Vabilo na 2. sejo, 18. 2. 2015 ,  gradivo 

Vabilo na 1. sejo, 27. 11. 2014


 
 
Zapisniki:

Zapisnik 7. seje, 21. 6. 2017

Zapisnik 6. seje, 8. 3. 2017

Zapisnik 5. seje, 28. 9. 2016

Zapisnik 3. seje, 20. 4. 2015

Zapisnik 1. seje, 27. 11. 2014

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine