KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov, ki jih svet imenuje izmed svojih članov.

 

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 

·         Svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet (občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij),

 

·         Svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

 

·          opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

 

·          občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,

 

·          obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi svet,

 

·          pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,

 

·           izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev (Komisija izdaja odločbe oz. sklepe o plačah in nadomestilih plač občinskih funkcionarjev, o sejninah ter plačilih za nepoklicne funkcionarje)

 

 


ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

 

1. Tomaž Prohinar– predsednik (Lista Mateja Kotnika)

 

2. Olga Vrankar – namestnica predsednika (»Za črni graben«, neodvisna lista)

 

3. Franc Barlič – član (SDS)

 

4. Vincenc Dragar – član (Lista za šport in razvoj občine)

 

5. Tina Bregar– članica (Lista Mateja Kotnika)


 

 

 

Vabila:

Vabilo na 8. sejo, 18. 10. 2017

Vabilo na 7. sejo, 21. 6. 2017

Vabilo na 3. sejo, 20. 4. 2015

 

Vabilo na 2. sejo, 18. 2. 2015 ,  gradivo

 

Vabilo na 1. sejo, 27. 11. 2014
 

 Zapisniki:

 

 Zapisnik 3. seje, 20. 4. 2015

 

 Zapisnik 1. seje, 27. 11. 2014

 

Vreme
Občina Lukovica

Sre

7°/13°

Čet

6°/12°

Pet

4°/13°

Sob

6°/12°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine