Komisijo za vloge in pritožbe občanov in organizacij sestavlja pet članov.

Opravlja zlasti naslednje naloge:

·         obravnava posamične vloge občanov, v katerih opozarjajo na določeno problematiko v zvezi z izvajanjem drugih splošnih aktov občinskega sveta, obravnava pritožbe, jih po potrebi preverja pri ustreznih organih, posreduje pri pristojnih organih, da rešijo sporne zadeve in obvešča o tem vlagatelje oz. pritožnike,

·         proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani naslavljajo na občinski svet ali njegova delovna telesa ter ugotavlja resničnost navedb in vzroke zanje, obvešča pristojna delovna telesa občinskega sveta o problemih, ki nastajajo pri uporabi odlokov in predlaga ustrezne ukrepe,

·         pri obravnavanju posameznih vlog komisija ugotavlja, ali je bilo delo občinskega organa ali delo organizacij nezakonito oziroma nepravilno in o tem obvesti svet,

·         po potrebi obravnava tudi vloge in pritožbe, katere ji odstopi v obravnavo Komisija za peticije pri Državnem zboru Republike Slovenije.

Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.


 

ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Bojan Andrejka (Lista za KS Prevoje in KS Rafolče) - predsednik

2. Barbara Dimc Lista Mateja Kotnika)

3. Ines Sovec (Lista za šport in razvoj občine)

4. Petra Pavlič (Lista za občino Lukovica)

5. Marko Juteršek (N.Si)


 

 

Vabila:

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015


 

 

Zapisniki:

 

Trenutno ni zapisnikov

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine