Komisije in odbori

Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja ima pet članov.

Opravlja naloge na področju vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, zdravstva in raziskovalne dejavnosti, na področju kulturne in sakralne dediščine, turizma, športa in dejavnosti društev.

Odbor daje mnenje na pripravljene predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih in društvenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Pristojen je za pripravo predlogov podelitve občinskih priznanj ob prazniku Občine Lukovica ter za organiziranje in vodenje proslav in drugih kulturnih prireditev v občini.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.


 

ČLANI ODBORA  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Matevž Kink (SDS) - predsednik

2. Tina Bregar (lista Mateja Kotnika)

3. Tomaž Andrejka (»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista)

4. Dario Vesel (Lista za šport in razvoj občine)

5. Stanislav Smrkol (SLS)


 

 

 

Vabila:

Vabilo na 18. sejo, 4. 4. 2018

Vabilo na 17. sejo, 18. 10. 2017 

Vabilo na 15. sejo, 29. 5. 2017 

Vabilo na 14. sejo, 27. 2. 2017

Vabilo na 13. sejo, 1. 12. 2016

Vabilo na 12. sejo, 26. 10. 2016 

Vabilo na 11. sejo, 29. 6. 2016

Vabilo na 10. sejo, 1. 6. 2016

Vabilo na 9. sejo, 25. 4. 2016

Vabilo na 8. sejo, 17. 3. 2016

Vabilo na 7. sejo, 28. 1. 2016

Vabilo na 6. sejo, 22. 9. 2015

Vabilo na 5. sejo, 3. 8. 2015 - ponovni sklic

Vabilo na 5. sejo, 7. 7. 2015

Vabilo na 4. sejo, 3. 6. 2015

Vabilo na 3. sejo, 19. 5. 2015

Vabilo na 2. sejo, 26. 3. 2015

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015


 Zapisniki:

 

Zapisnik 2. seje, 26. 3. 2015

Zapisnik 1. seje, 14. 1. 2015

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine