Odbor za proračun in finance ima pet članov.

Opravlja naloge na področju javnih financ, predvsem proračuna in zaključnega računa občine, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov, dajanja poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, odbor spremlja davčno politiko občine ter izvajanje odlokov o lokalnih davkih, taksah, prispevkih in drugi prihodkih.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter je dolžan svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za proračun in finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti.


 

ČLANI ODBORA  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Vincenc Dragar (Lista za šport in razvoj občine) - predsednik

2. Barbara Dimc (Lista Mateja Kotnika)

3. Franc Barlič (SDS)

4. Lado Goričan (»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista)

5. Štefan Pavlič (Lista za občino Lukovica)


 

 

Vabila:

Vabilo na 14. sejo, 9. 4. 2018

Vabilo na 13. sejo, 25. 1. 2018

Vabilo na 12. sejo, 23. 10. 2017

Vabilo na 11. sejo, 10. 4. 2017

Vabilo na 10. sejo, 4. 4. 2017 

Vabilo na 9. sejo, 20. 2. 2017

Vabilo na 8. sejo, 17. 10. 2016

Vabilo na 7. sejo, 6. 6. 2016

Vabilo na 6. sejo, 18. 4. 2016

Vabilo na 5. sejo, 27. 1. 2016

Vabilo na 4. sejo, 14. 10. 2015

Vabilo na 3. sejo, 15. 4. 2015

Vabilo na 2. sejo, 25. 3. 2015

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015


 

 

Zapisniki:

Zapisnik 12. seje, 23. 10. 2017

Zapisnik 11. seje, 10. 4. 2017

Zapisnik 10. seje, 4. 4. 2017

Zapisnik 9. seje, 20. 2. 2017

Zapisnik 8. seje, 17. 10. 2016

Zapisnik 7. seje, 6. 6. 2016

Zapisnik 6. seje, 18. 4. 2016

Zapisnik 5. seje, 27. 1. 2016

Zapisnik 4. seje, 14. 10. 2015

Zapisnik 3. seje, 15. 4. 2015

Zapisnik 2. seje, 25. 3. 2015

Zapisnik 1. seje, 14. 1. 2015

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine