Statutarno pravno komisijo občinskega sveta sestavlja pet članov.

Opravlja zlasti naslednje naloge:

·         obravnava predloge statuta občine in poslovnika občinskega sveta, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki splošnih predpisov,

·         oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,

·         lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine,

·         med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.


 

ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Olga Vrankar (»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista) - predsednica

2. Mateja Per (Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice)

3. Roman Cerar (Lista Mateja Kotnika)

4. Jerneja Turk Strmšek (SDS)

5. Metka Prvinšek (SLS)

 


Vabila:

Vabilo na 14. sejo, 12. 6. 2018

Vabilo na 13. sejo, 5. 6. 2018

Vabilo na 12. sejo, 15. 5. 2018

Vabilo na 11. sejo, 24. 4. 2018

Vabilo na 10. sejo, 11. 4. 2018

Vabilo na 9. sejo, 16. 10. 2017

Vabilo na 8. sejo, 15. 6. 2017

Vabilo na 7. sejo, 16. 3. 2017

Vabilo na 6. sejo, 8. 12. 2016

Vabilo na 5. sejo, 23. 6. 2016

Vabilo na 4. sejo, 11. 4. 2016

Vabilo na 3. sejo, 7. 3. 2016

Vabilo na 2. sejo, 27. 5. 2015

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015

 


Zapisniki:

 

Zapisnik 9. seje, 16. 10. 2017

Zapisnik 8. seje, 15. 6. 2017

Zapisnik 7. seje, 16. 3. 2017

Zapisnik 6. seje, 8. 12. 2016

Zapisnik 5. seje, 23. 6. 2016

Zapisnik 4. seje, 11. 4. 2016

Zapisnik 3. seje, 7. 3. 2016

Zapisnik 2. seje, 20. 5. 2015

Zapisnik 1. seje, 14. 1. 2015

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine