Statutarno pravno komisijo občinskega sveta sestavlja pet članov.

Opravlja zlasti naslednje naloge:

·         obravnava predloge statuta občine in poslovnika občinskega sveta, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki splošnih predpisov,

·         oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,

·         lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine,

·         med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.


 

ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Olga Vrankar (»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista) - predsednica

2. Mateja Per (Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice)

3. Roman Cerar (Lista Mateja Kotnika)

4. Jerneja Turk Strmšek (SDS)

5. Metka Prvinšek (SLS)


Vabila:

Vabilo na 7. sejo, 16. 3. 2017

Vabilo na 5. sejo, 23. 6. 2016

Vabilo na 4. sejo, 11. 4. 2016

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015


Zapisniki:

 

Zapisnik 4. seje, 11. 4. 2016

Zapisnik 1. seje, 14. 1. 2015

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Pon

13°/28°

Tor

13°/30°

Sre

15°/30°

Čet

15°/29°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine