Vzdrževanje cest in zimska služba

Na območju občine Lukovica imamo 150 kilometrov kategoriziranih občinskih cest. Za njihovo vzdrževanje med letom skrbi režijski obrat Občine Lukovica.

Na Občni Lukovica je za koordinacijo in izvajanje zimske službe zadolžen Primož Dežman, svetovalec za javna naročila in gospodarske javne službe.

Občina Lukovica je  v letu 2014 preko javnega razpisa sklenila pogodbena razmerja za obdobje petih zimskih sezon za izbor izvajalcev zimske službe.  Ob tem je bil uveden sistem sledenja posipavanja in hkrati seveda pluženja  občinskih cest, kar  omogoča celovit pregled in transparentnost izvajanja zimske službe na vsakem koraku.

Orači na območju občine Lukovica

                  Janez Novak kot kooperant občine pokriva območje Hribov (Hribi, Velika Raven, Lebenice),

                  Primož Smrkolj kot kooperant občine izvaja pluženje na Trojanah (Podzid, Trojane, Hrastnik pri Trojanah do gasilskega doma in središče Trojan),

                  na območju Učaka je zunanji kooperant za podjetje Grasto, d. o. o., ki je bil izbran na javnem razpisu, izvaja pluženje in posipanje Hribar, d. o. o. (celotno      območje Zavrh, Učak, Doline, Šentožbolt do stare šole, Bršlenovica, Prvine do Loga 8),

                  na Podmilju je kooperant za zimsko službo Viktor Matjan,

                  na območju Prevoje, Prilesje, Zlatenek, Češnjice, Lipa, Selce izvaja pluženje in posipanje Janez Šinkovec iz Češnjic,

                  v Spodnji in Zgornji Jelši ter Gabrju izvaja pluženje Aleš Kavčič, posipavanje Janez Šinkovec,

                  zunanji izvajalec Jurij Požar za Grasto, d. o. o. posipa in pluži Vošce, Vranke, Zgornje Loke, Spodnje Loke, Žirovše, Korpe

                  Veliki Jelnik, Vranke, središče Blagovice pa pluži Janez Lavrič iz Velikega Jelnika,

                  območje Krašnje, Vrha nad Krašnjo, Krajnega Brda izvaja pluženje režijski obrat Občine Jože Urankar,

                  slednji pluži tudi od Krašnje do Trnjave (vključno s Trnjavo),

                  na območju Zlatega Polja je kooperant Nikolaj Pavlič z Male Lašne in skrbi za pluženje ceste v Zlatem Polju, Trnovčah, Brezovici ter Preserjah pri Zlatem Polju.

                  za pluženje ceste Zlato Polje – Pšajnovica je zadolžen zunanji izvajalec Jurij Tonin,

                  celotno območje krajevne skupnosti Rafolče (Dupeljne, Straža, Rafolče) pluži Srečko Gerčar

                  dva orača sta za krajevno skupnost Lukovica in krajevno skupnost Prevoje Miha Capuder in Primož Nakrst

                   posipanje cest na zahodnem delu občine do vključno Krašnje in Vrha nad Krašnjo izvaja Režijski obrat Občine Lukovica

Prispevki vezani na izvajanje zimske službe:

Zimsko vzdrževanje cest v Občini Lukovica v zimski sezoni 2016-2017

http://www.mojaobcina.si/lukovica/novice/obcinske/kako-smo-v-obcini-lukovica-pripravljeni-na-zimo.html

http://www.mojaobcina.si/lukovica/novice/obcinske/kako-poteka-izvajanje-zimske-sluzbe.html

http://www.mojaobcina.si/lukovica/novice/obcinske/zimsko-vzdrzevanje-cest-v-obcini-lukovica.html

 

 

 

 


 

Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine