Uslužbenci občinske uprave Občine Lukovica se pri svojem delu vedno tudi izobražujemo. Tako se upravni delavci udeležujejo seminarjev, ki obravnavajo teme, ki jih pokrivajo na svojih delovnih področjih. Vozniki šolskih kombijev zaposleni na Občini, pa so se nedavno udeležili s svojimi službenimi vozili tudi tečaja varne vožnje na poligonu na Vranskem. Vse z namenom izboljšati znanje in sposobnosti. V četrtek 12. julija, pa so se občinska uprava, župan, ter sodelavci režijskega obrata odpravili na ogled občine Cerklje na Gorenjskem. Namen je bil spoznavanje dobrih praks, izkušenj ter delovanja uspešne gorenjske občine, ki jo že peti mandat vodi župan g. Franc Čebulj. Skozi urejen center Cerkelj, letos namreč Cerklje tekmujejo za evropsko nagrado najbolj urejenih, s cvetjem okrašenih in zelenih krajev, smo se podali na Občno Cerklje, ki si je uredila sodobne prostore v starejši hiši v centru kraja, kjer je danes res sodoben upravni center. Ogledali smo si pisarne, ki so prostorne in svetle, ter se ustavili v sejni sobi, kjer zaseda občinski svet. V prostorni sejni sobi v mansardi je potekala predstavitev delovanja Občine. Obe občinski upravi sta skupaj sledili predstavitvi župana g. Franca Čebulja, ki je predstavil občino in nato še projekte, ki so jih uresničili ter posebnosti in probleme s katerimi se srečujejo pri njihovem delu. V eno in pol urnem pogovoru je bilo tudi s strani občinske uprave Občine Lukovica, postavljenih kar nekaj vprašanj in lahko smo ugotovili, da se v mnogih stvareh lahko primerjamo, marsikaj pa je tudi takega, kar je specifično samo za eno ali drugo občino. Občina Cerklje, ki ima sedaj preko 7.000 prebivalcev, je vseskozi skrbela za svoj razvoj in se je tako od nastanka v letu 1995 do danes povečala za približno 2.000 prebivalcev, temu trendu pa želijo slediti še naprej. Nato smo si šli ogledat še nekatere pridobitve v samem kraju. Najprej smo obiskali Center za zbiranje odpadkov, ki je sodobno zgrajen in ima nad vsemi pričakovanji izredno veliko obiskov uporabnikov. V ta center lahko občani odlagajo različne odpadke, od bele tehnike, kovin, plastike, gradbenih odpadkov, pa do nevarnih odpadkov. Nekaj takega bi v prihodnje potrebovala tudi naša občina. Nato smo odšli v novi osrednji gasilski dom Cerklje, kjer nam je poveljnik PGD Cerklje tudi razložil način dela gasilske službe v Občini Cerklje, kjer je 8 gasilskih društev. Osrednja enota je prav gasilsko društvo Cerklje, vsa ostala društva pa so le temu samo v pomoč. Tako to gasilsko društvo gasi po celotni občini, lokalno društvo pa pokličejo le če je to potrebno. Tu smo opazili, da je primerjava z našo občino skoraj nemogoča, saj je naša specifika povsem drugačna. Skozi center Cerkelj smo odšli v Petrovčevo hišo, ki jo je Občina razpadajočo pred nekaj leti odkupila. Zdaj je v njej uredila TIC (turistično informacijski center), muzej ter občinsko knjižnico. Prenova takega objekta je prav gotovo vzor za podobne rešitve drugod. Skozi park Spomina, v katerem so postavili doprsne kipe pomembnim rojakom, smo se odpravili v novo večnamensko športno dvorano, ki jo je občina zgradila pred nekaj leti ter je dana v uporabo tako Osnovni šoli kot tudi Občini. Z dvorano upravlja Občina, ki z njo pridobi letno cca. 45.000 EUR prometa. Župan Čebulj je omenil tudi hudo delovno nesrečo, ki se je zgodila ob gradnji te dvorane. Nasproti športne dvorane je v kleti pod prizidkom Osnovne šole nova sodobna kulturna dvorana z 450 sedeži, ki so jo poimenovali po v Cerkljah rojenem igralcu Ignaciju Borštniku. Ta dvorana je res sodobna z vsemi sodobnimi tehničnimi pripomočki. Župan nas je popeljal še skozi obnovljeno in dozidano Osnovno šolo, zgodba z vrtcem pa je podobna zgodbi pri nas. Sama občinska uprava se je od svoje ustanovitve že 3 krat selila, najprej so uradovali v prostorih Zadružnega doma, nato so za potrebe občinske uprave kupili hišo, kjer so bili nastanjeni kar nekaj let, v postopku denacionalizacije pa so v poslu z Župnijo Cerklje pridobili objekt nekdanje trgovine Živila, kjer je danes sodobna občinska uprava. Župan je predstavil tudi poslovanje Občine, še predvsem v obdobju prvih dveh mandatov, ko je občina kupovala zapuščene kmetije in kmetijska zemljišča, ter ta zemljišča s prekvalifikacijo oplemenitila, s tem pa si je ustvarila tudi znatno finančno rezervo, ki jo je lahko s pridom koristila za različne projekte, ki so jih izvedli. Župan Čebulj je najprej nameraval ostati z nami le kratek čas, nato pa je kar ostal z nami in nas je še povabil na športno igrišče v Velesovu, kjer ima tamkajšnjo nogometno društvo tudi svoje klubske prostore in gostinski lokal. Za konec pa smo se popeljali še v nekdanji samostan Dominikank v Adergasu, ki je velika kulturna znamenitost Občine Cerklje. Tu nas je sprejel g. župnik Slavko Kalan, ki nam je samostan in cerkev na zelo priljuden in topel način predstavil. G. župnik nas je v samostanu tudi pogostil, v cerkvi pa smo si ogledali lepote te res lepe arhitekture, predvsem pa nas je navdušil kip Velesovske Matere Božje, ki je najstarejši Marijin kip v Sloveniji in bo kmalu praznoval 800 - letnico. G. župnik je povedal tudi, da je to najstarejši in nekdaj največji romarski kraj na Slovenskem, ter da je bil do srede 19. stoletja bolj znana in bolj obiskana romarska pot kot Brezje, ki so takrat šele nastale. Ogledali smo si še Katakombe - grobnice pod cerkvijo. Po prijaznem slovesu z županom in župnikom, pa smo se od Občine Cerklje poslovili. Popoldne je sledil še družabni del, ki pa smo si ga zaposleni na občini, kot se v teh časih spodobi, plačali sami iz svojih denarnic.

 

Tovrstne izkušnje, ki smo si jih pridobili z ogledom uspešne gorenjske Občine, nam še kako pridejo prav pri našem delu, saj smo dobili mnoge potrditve, da delamo prav, spoznali pa smo še mnogo koristnega, kar bomo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem delu. Tako smo skozi pogovor opazili, da se lahko eden od drugega marsikaj naučimo in zato se je seveda župan Občine Cerklje g. Franc Čebulj, z veseljem odzval našemu povabilu, da tudi on s svojo ekipo enkrat, verjetno v jeseni, obišče Občino Lukovico. Kot zanimivo, lahko rečemo, da je tudi že padel predlog s strani nekaterih članov Občinskega sveta, da bi tudi Občinski svet odšel na podobno ekskurzijo, kjer bi spoznal delo in razvojne projekte v kateri od slovenskih občin.

 


 

Vreme
Občina Lukovica

Ned

1°/3°

Pon

-3°/0°

Tor

-3°/3°

Sre

-3°/4°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine