Občinska uprava

Njeno notranjo organizacijo in delovno področje določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest določi župan. V Občini Lukovica je občinska uprava organizirana kot enovit organ (nima notranjih organizacijskih enot).

Odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih na prvi stopnji v upravnih stvareh (gre za konkretne pravne akte oziroma upravne odločbe). Te akte izdaja direktor občinske uprave, ki lahko za to pooblasti tudi druge delavce, če izpolnjujejo zakonske pogoje za takšno odločanje. Na drugi stopnji (odločanje o pritožbah) odloča župan.

Ena pomembnejših nalog občinske uprave je tudi strokovna in administrativna pomoč vsem drugim organom, to je delovnim telesom občinskega sveta, župana ter drugim. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor neposredno vodi delo občinske uprave in pooblašča posamezne delavce iz občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem upravnih postopkov.

 ČLANI OBČINSKE UPRAVE

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Stojan Majdič

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 302

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

TAJNIŠTVO, POSLOVNA SEKRETARKA

Špela Kralj

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 300

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Nina Kodrin

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 312

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA FINANCE IN PRORAČUN

Lea Berk

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 309

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

REFERENTKA ZA FINANCE

Ema Božič

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 308

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Katka Bohinc

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 318

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Uroš Drobež

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 316 

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

SVETOVALKA ZA JAVNA NAROČILA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Jasna Sovinšek

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 316

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

Primož Dežman

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 311

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Tatjana Suhadolc

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 314

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

SVETOVALKA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Vanja Pograjc

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 314

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Mojca Cerar

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 310

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VOZNIKI KOMBIJEV

Marko Vrankar, Janez Križman, Pavel Jošar, Branko Zaberložnik

 

REŽIJSKI OBRAT

Petra Škrabl Kores, Jože Urankar, Tomaž Jemec, Marjan Lavrič, Franci Končar, Robert Capuder, Andrej Pavlič

 

SKRBNIK ČISTILNE NAPRAVE

Tomaž Korošec

 


Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

17°/18°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine