Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

·         opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

·         nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

·         nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Ima pet članov, ki jih imenuje Občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga Občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sedež Nadzornega odbora se nahaja na sedežu Občine na naslovu Stari trg 1, 1225 Lukovica. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

 

Poslovnik Nadzornega odbora

 


 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Gorazd Krnc – predsednik (Lista za šport in razvoj občine)

2. Sabina Urbanija –  članica (Lista Mateja Kotnika)

3. Viktor Jemec – član (SDS)

4. Marija Juteršek – članica (N.Si)

5. Rajko Keršič – član (Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice)


 

Vabila:

Vabilo na 17. sejo, 9. 5. 2018

Vabilo za 16. sejo, 26. 2. 2018

Vabilo za 15. sejo, 22. 1. 2018

Vabilo za 13. sejo, 29. 9. 2017

Vabilo za 12. sejo, 25. 5. 2017

Vabilo za 11. sejo, 20. 3. 2017

Vabilo za 10. sejo, 28.11.2016

Vabilo za 9. sejo, 24.10.2016

Vabilo za 8. sejo, 5. 7. 2016

Vabilo za 7. sejo, 13. 6. 2016

Vabilo za 6. sejo, 15. 3. 2016

Vabilo za 5. sejo, 16. 11. 2015

Vabilo za 4. sejo, 6. 7. 2015

Vabilo za 3. sejo, 18. 5. 2015

Vabilo za 2. sejo, 19. 2. 2015

Vabilo za 1. sejo, 21. 1. 2015


 

Zapisniki:

Zapisnik 13. seje, 25. 9. 2017

Zapisnik 12. seje, 25. 5. 2017

Zapisnik 11. seje, 27. 3. 2017

Zapisnik 10. seje, 28. 11. 2016

Zapisnik 9. seje, 24. 10. 2016

Zapisnik 8. seje, 5. 7. 2016

Zapisnik 7. seje, 13. 6. 2016

Zapisnik 6. seje, 15. 3. 2016

Zapisnik 5. seje, 16. 11. 2015

Zapisnik 4. seje, 6. 7. 2015

Zapisnik 3. seje, 18. 5. 2015

Zapisnik 2. seje, 19. 2. 2015

Zapisnik 1. seje, 21. 1. 2015


 

Poročila:
 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2016-03 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2015

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-01 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2014

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-02  - Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-03  - Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Rafolče za leto_2014


 
Ostali dokumenti:

Program dela Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2018

Program dela Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2017

Program dela Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2016

Program dela Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2015

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine