Naši kraji

Gručasto naselje Trnovče se nahaja v zahodnem delu Posavskega hribovja, na severnih prisojnih pobočjih zahodnega dela Črnega grabna in ležijo na nadmorski višini 545 metrov. Naselje stoji na pomolu med grapama Lokovca in Zlatopoljščice, na severu pa se nad naseljem vzpenja zakrasela Malolašenska planota.

Staro jedro naselja obdaja tudi naselje novih stanovanjskih hiš, ki so bile zgrajene po letu 2000. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je v Trnovčah 1. januarja 2016 živelo 111 prebivalcev.  V Trnovčah pri Zlatem Polju se je rodil tudi oče slovenskega bančnika, politika, diplomata, publicista Ivana Hribarja Franc Hribar. Ivan je bil tudi ljubljanski župan ob koncu 19. in začetka 20. stoletja, ki je imel pomembno vlogo pri obnovi popotresne Ljubljane.

 

Izvor imena

Svoje ime so Trnovče dobile po osnovi trn, omenjajo pa se že zelo zgodaj. Neža Svibenska je leta 1258 podarila samostanu v Velesovem po šest kmetij v Pečah, Kostanju in v Trnovčah (Tirnowich). V listini iz leta 1344 se omenjajo kot Ternowicz, na zgodnjo poselitev v 13. in 14. stoletju pa opozarjajo arhivski zapisi, ki so zbrani v knjigi Staneta Stražarja Črni graben.

 

Zgodovinski pregled

Neža Svibenska je leta 1258 podarila samostanu v Velesovem po šest kmetij v Pečah, Kostanju in v Trnovčah (Tirnowich). Nikolaj Kolovški je 12. julija 1344 prodal samostanu v Mekinjah kmetijo v Trnovčah (Ternowicz), na kateri je živel kmet Prodan. Izolda Kolovška, njen mož Friderik, njena sestra Vendula in njen mož Konrad Gal so Nikolaju Smrekarju 31. oktobra 1358 prodali posest v Trnovčah (Ternowicz) in v Obršah (Ob ... ach - ni čitljivo). Hans Kamniški je 10. avgusta 1370 prodal samostanu v Mekinjah kmetijo v Trnovčah (Ternowicz) v župniji Dob, na kateri je živel podložnik Erko. V avstrijski fevdni knjigi so leta 1428 zapisali Trnovče (Ternawicz), v vicedomskem urbarju 1496 pa Ternovitsch. Po urbarju iz leta 1571 je bil v Trnovčah (Ternouitch), tedaj v kamniškem gospostvu, podložen kmet Luka Levc (Leutz).

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine